Submitter questionnaire: katarzyna.groblewska@otop.org.pl
Creation date: 2016-09-27 15:08:44
Name: Edukacja przyrodnicza w programie nauczania

1) Jaką rangę – według Ciebie – nadano edukacji przyrodniczej w programie nauczania dzieci w wieku 3-9 lat?

A. Jest bardzo ważna
B. Jest ważna
C. Jest średnio ważna
D. Jest mało ważna
E. Jest zupełnie nieważnaTweet


Create your own survey for free on www.OurSurvey.biz